top of page

מקדמה

‏100 ₪

תשלום מקדמה עבור תור
* המקדמה תקוזז מעלות הטיפול.
* ניתן לבטל או לשנות תור עד 24 שעות לפני מועד התור ללא חיוב.
...
תשלום מקדמה עבור תור * המקדמה תקוזז מעלות הטיפול. * ניתן לבטל או לשנות תור עד 24 שעות לפני מועד התור ללא חיוב.

‏100 ₪
bottom of page