top of page
Shay Buta logo_white.png
Facetune_29-01-2021-16-57-04_edited_edit

"אני מאמין ששיער צריך להיראות מדהים בעולם האמיתי, לא רק לתקופה בה נמצא בסלון.

הפילוסופיה שלי היא להיות פרקטי, להראות ללקוחות איך יש שיער יפה גם כשלא אהיה שם איתם."

bottom of page